สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้

» ห้องสมุดโรงเรียนเวียงสระ

ห้องสมุดโรงเรียนเวียงสระถูกปรับให้เป็นห้องสมุดธรรมชาติ มีบรรยากาศที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความเพลิดเพลิน และอยากอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น ใช้โทนสีเขียวดูสบายตา รายล้อมด้วยธรรมชาติ ช่วยให้นักเรียนเกิดสุขภาพจิตที่ดี

» สนามกีฬาโรงเรียนเวียงสระ

ชมรมกรีฑาโรงเรียนเวียงสระ และนักกีฬาฟุตบอลจะใช้สนามหน้าเสาธงโรงเรียนเวียงสระเป็นที่ฝึกซ้อม ประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น. จะเห็นได้ว่าโรงเรียนได้มีส่วนสนับสนุนให้นักเรียนประสบความสำเร็จในด้านกรีฑาและฟุตบอลอย่างมาก โดยนักเรียนชมรมกรีฑามักจะได้บรรจุเป็นทหารตำรวจอยู่ทุกรุ่น

» ห้องคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

โรงเรียนเวียงสระมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน 5 ห้อง หุ่นยนต์สำหนับการเรียนรู้จำนวน 4 ตัว และให้บริการแก่โรงเรียนเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ได้แก่โรงเรียนวัดเวียงสระ

» กองบัญชาการนักศึกษาวิชาทหาร

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนเวียงสระ มีความโดดเด่นในเรื่องการบริการ ระเบียบวินัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดให้นักศึกษาวิชาทหารเข้ามามีบทบาทในงานจราจรของโรงเรียน และการให้บริการในการจัดระเบียบแถวแก่นักเรียนคนอื่น ๆ ในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

» ห้องดนตรีไทย

ห้องดนตรีไทยโรงเรียนเวียงสระประกอบด้วยเครื่องดนตรีไทยหลายชนิด วงดนตรีไทยของโรงเรียนเวียงสระ มีการบริการชุมชนในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อยู่อย่างสม่ำเสมอ

» ห้องดนตรีสากล

นอกจากห้องปฏิบัติการดนตรีสากลจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้ว ยังใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมดนตรีของนักเรียนที่ชื่นชอบและมีความสามารถด้านดนตรีเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักดนตรีวงอนันต์แบนด์ที่สามารถสร้างชื่อเสียงมีผลงาน MV เผยแพร่ โดยสามารถดูได้ผ่านช่องทาง Youtube ผลงานเพลง ครึ่งหัวใจที่หายไป ANANBAND ได้ถูกเผยแพร่เป็นผลงานแรกในปี 2560