ผลงานครู

ครูผู้เป็นแบบอย่างตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน “ครูในดวงใจศิษย์”

พิธีมอบเกียรติบัตรครูผู้เป็นแบบอย่างตามรอยเท้าพ่อแห่งแผ่นดิน “ครูในดวงใจศิษย์” เนื่องในวันครูแห่งชาติ โดย พณฯ พลอากาศเอก
ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

คุณครูนัจที สุขขี