ผลงานครู 2562

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ปีการศึกษา 2562

 

 

 

เหรียญรายการหน่วยงานครูผู้ได้รับรางวัลระดับ
ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDSนางสาวณิชากร เส้งสุยภาค
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDSนางสาวสุดารัตน์ อินทร์น้อย ภาค